Evia

Op 13 september 2016 is een wetsvoorstel inzake wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet door de tweede kamer aangenomen, welke in januari 2017 behandeld gaat worden door de 1e kamer.

In april 2016 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de beleidsregel ‘de zieke werknemer’.

Geplaatst door op in Nieuws

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Geplaatst door op in Nieuws

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeert in het rapport Gezond & veilig werken dat medewerkers in de sector Zorg en Welzijn zich vaker ziekmelden om werk gerelateerde redenen. De drie grootste arbeidsrisico’s en oorzaken voor werk gerelateerd verzuim in de zorgsector zijn volgens de Inspectie: psychosociale arbeidsbelasting 50%, fysieke belasting 30% en biologische agentia 10% (bacteriën of virussen).

Als een werknemer met een tijdelijke arbeids overeenkomst gedurende het arbeidscontract ziek wordt moet u het loon doorbetalen tot einde dienstverband. Als de arbeidsovereenkomst stopt , terwijl de werknemer nog ziek is, dan meldt u de werknemer ziek uit dienst bij het uwv.

Oorzaken van verzuim

Driekwart van de ziekmeldingen heeft een andere oorzaak dan ziekte. Onze bedrijfsartsen herkennen die en helpen werknemers snel weer aan het werk.

Zelfstandige bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Evia zijn zelfstandig én geregistreerd. U krijgt geen standaardprocedures maar maatwerk van capabele bedrijfsartsen.

Zieke werknemer duur

Een zieke werknemer kan een werkgever tot 350 euro per dag kosten. Een snelle reïntegratie is dus geen overbodige luxe. Wij kunnen daarbij helpen.

Vraag? Bel ons op 06 - 43 26 4042 of stuur een e-mail