Evia

Keuring door een bedrijfsarts

Een werknemer kan klachten ontwikkelen die uiteindelijk tot verzuim leiden. Die klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Oorzaken in de privé-sfeer, maar ook op de werkvloer. Denk aan relatieproblemen, ziekte in het gezin of een collega met wie het niet botert.

Met een keuring door een bedrijfsarts kunt u de oorzaken van verzuim boven water krijgen. Onze bedrijfsartsen doen keuringen op maat die passen bij úw onderneming. Daarin uiteraard aandacht voor de medische toestand van een werknemer, maar ook voor zijn/haar privé-situatie, levensstijl en werkomgeving. In praktijk blijken dáár vaak de oorzaken van verzuim te liggen.

Keuring op maat, binnen de wet

Omdat de ene organisatie de andere niet is, kun je werknemers niet overal op dezelfde manier keuren. Daarom stemt onze bedrijfsarts een keuring zorgvuldig af op uw onderneming. Zonder voorbij te gaan aan de voor keuringen geldende wetten!

Preventieve gezondheidscheck

Veel verzuim komt voort uit een ongezonde levensstijl; vet eten, weinig bewegen, roken en/of overmatig drinken. Met een preventieve gezondheidscheck sporen we de ongezonde levensstijl van uw werknemers op. Vervolgens geven we advies om de vitaliteit van die werknemers te verbeteren. Goed voor hún gesteldheid, goed voor úw portemonnee. Want u voorkomt er verzuim en de daarmee gepaard gaande kosten mee.

Keuring bedrijfsarts: Oplossing verzuim

Duidelijk wat er allemaal meespeelt bij het verzuim van een werknemer? Tijd voor een oplossing. In nauw overleg met werkgever en werknemer bespreekt onze bedrijfsarts de mogelijkheden. Onze ervaring: de meest pragmatische oplossing is vaak de beste.

Oorzaken van verzuim

Driekwart van de ziekmeldingen heeft een andere oorzaak dan ziekte. Onze bedrijfsartsen herkennen die en helpen werknemers snel weer aan het werk.

Zelfstandige bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Evia zijn zelfstandig én geregistreerd. U krijgt geen standaardprocedures maar maatwerk van capabele bedrijfsartsen.

Zieke werknemer duur

Een zieke werknemer kan een werkgever tot 350 euro per dag kosten. Een snelle reïntegratie is dus geen overbodige luxe. Wij kunnen daarbij helpen.

Vraag? Bel ons op 06 - 43 26 4042 of stuur een e-mail