Evia

Waar onze bedrijfsartsen voor staan

Mensen die werken en vrije tijd verstandig afwisselen, zitten lekkerder in hun vel dan mensen die thuis zitten. Zeker als ze ook nog gezond leven: niet roken, weinig drinken, vaak bewegen en mager en gevarieerd eten. Evia betekent goed leven. We streven ernaar zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar een uitgebalanceerd en gezond leven.

Afwisseling tussen werk en vrije tijd of niet, het is van levensbelang dat je met plezier naar je werk gaat. Dat je goed contact hebt met je collega’s en dat je werk beantwoordt aan je interesses. Mensen die weinig steun ervaren van collega’s en leidinggevenden kunnen op den duur met zóveel tegenzin naar hun werk gaan, dat ze gezondheidsklachten oplopen en zelfs ziek thuis blijven. Hetzelfde geldt voor mensen die zich niet kunnen ontplooien op hun werk.

Onze bedrijfsartsen proberen zoveel mogelijk mensen tevreden naar hun werk te helpen. Werkgevers én werknemers. Ons doel: de situatie op de werkvloer zó beïnvloeden, dat niemand zich nog ziek wíl melden.

Netwerk van bedrijfsartsen

Evia is het bedrijf van bedrijfsarts Anatole Harsveldt. Eén man, maar niet alleen. Evia beschikt over een stevig netwerk van geregistreerde bedrijfsarten, reïntegratieartsen, arbeidsdeskundigen en andere relevante specialisten. Samen delen ze niet alleen kennis, ze ondersteunen elkaar als dat nodig is. Zo is de continuïteit van een bedrijfsarts in uw organisatie altijd gewaarborgd.

Evia werkt nauw samen met Zenit en de Bedrijfsartsengroep.

De visie van onze bedrijfsartsen

Bij Evia hanteren we de volgende uitgangspunten:
 • Veel verzuim binnen organisaties kan voorkomen worden
 • Vaak wordt verzuim veroorzaakt door een combinatie van privé-, werk- en gedragsfactoren
 • Daarom benaderen wij verzuim niet onnodig op medische wijze
 • Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze
 • Wij kijken naar wat mensen wél kunnen, niet naar wat ze níet kunnen
 • Werknemers moeten zich niet meer ziek wíllen melden
 • Iedereen is geholpen bij weinig verzuim; mentaal én financieel
 • Ieder bedrijf heeft een ander Arbo-beleid nodig, wij kunnen daarbij helpen

De werkwijze van onze bedrijfsartsen

 • Onze geregistreerde bedrijfsartsen zijn onafhankelijk. Ze worden niet betaald door een arbo-dienst of verzekeraar, maar rechtstreeks door u. Grootste voordeel: u krijgt maatwerk ipv de algemene benadering van de arbo-dienst
 • Voordat we beginnen, analyseren we uw bedrijf zorgvuldig. Wie melden zich vaak ziek? Op welke afdeling? En waarom?
 • Daarna stellen we in overleg met de klant haalbare doelen op om het verzuim terug te dringen. Tot slot gaan we gericht aan de slag. We voeren gesprekken met leidinggevenden en werknemers, geven advies en komen met oplossingen
Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Oorzaken van verzuim

Driekwart van de ziekmeldingen heeft een andere oorzaak dan ziekte. Onze bedrijfsartsen herkennen die en helpen werknemers snel weer aan het werk.

Zelfstandige bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Evia zijn zelfstandig én geregistreerd. U krijgt geen standaardprocedures maar maatwerk van capabele bedrijfsartsen.

Zieke werknemer duur

Een zieke werknemer kan een werkgever tot 350 euro per dag kosten. Een snelle reïntegratie is dus geen overbodige luxe. Wij kunnen daarbij helpen.

Vraag? Bel ons op 06 - 43 26 4042 of stuur een e-mail