Evia

Arbeidsinspectie in de zorg tot 2015

Geplaatst door op in Nieuws

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeert in het rapport Gezond & veilig werken dat medewerkers in de sector Zorg en Welzijn zich vaker ziekmelden om werk gerelateerde redenen. De drie grootste arbeidsrisico’s en oorzaken voor werk gerelateerd verzuim in de zorgsector zijn volgens de Inspectie: psychosociale arbeidsbelasting 50%, fysieke belasting 30% en biologische agentia 10% (bacteriën of virussen).

De Inspectie ziet dat er wel maatregelen worden genomen om deze veelvoorkomende beroepsziekten in de zorgsector te verminderen, maar dat dit nog onvoldoende is. Vooral de werkdruk (psychosociale arbeidsbelasting) zou moeten worden aangepakt. De Inspectie van SZW constateert dat zorgorganisaties zich focussen op één van de arbeidsrisico’s, terwijl de Inspectie van mening is dat het beter is om de drie arbeidsrisico’s tegelijk aan te pakken.

Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid SZW-wetgeving

Met ingang van 1 januari 2013 geldt de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid SZW-wetgeving (WAHSS). De WAHSS betekent strengere straffen bij overtredingen en hogere boetes wanneer er herhaaldelijk overtredingen geconstateerd worden. Daarnaast zullen er bij zorgorganisaties waar incidenten en signalen voorkomen, inspecties blijven plaatsvinden totdat er geen sprake meer is van overtredingen. Echter kunnen zorgorganisaties die het goed doen, rekenen op minder bezoek van de Inspectie.

Op grond van de resultaten van de afgelopen periode heeft SZW een nieuw inspectieprogramma opgesteld. Tot en met 2014 ligt de focus op psychosociale arbeidsbelasting. In 2014 en 2015 zullen de inspecties meer gericht zijn op fysieke belasting en biologische agentia bij doelgroepen waar het risico het grootst is.

Wat kunt u doen?

Zorg dat u weet wat de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie zijn door onderzoek hiernaar te doen. Een goede verzuimadministratie is hierbij noodzakelijk. Wanneer u alle arbeidsrisico’s goed in beeld heeft, dan is een plan van aanpak nodig om de oorzaken van het werkgerelateerde verzuim te verminderen.

Het hebben van een plan van aanpak is niet voldoende. Het beleid moet ook regelmatig geëvalueerd en aangepast worden naar de huidige situatie. De Inspectie bekijkt tijdens inspecties ook of binnen uw organisatie voldoende aan voorlichting, training en toezicht op de werkvloer wordt gedaan.

Wat kan Evia doen?

Evia helpt organisaties met het verhogen van de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers. Neem contact op met de bedrijfsarts van evia om de werkgerelateerde risico’s van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen, cq. te monitoren. Bekijk samen met ons welke maatregelen genomen moeten worden om tot verbetering te komen.

Oorzaken van verzuim

Driekwart van de ziekmeldingen heeft een andere oorzaak dan ziekte. Onze bedrijfsartsen herkennen die en helpen werknemers snel weer aan het werk.

Zelfstandige bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Evia zijn zelfstandig én geregistreerd. U krijgt geen standaardprocedures maar maatwerk van capabele bedrijfsartsen.

Zieke werknemer duur

Een zieke werknemer kan een werkgever tot 350 euro per dag kosten. Een snelle reïntegratie is dus geen overbodige luxe. Wij kunnen daarbij helpen.

Vraag? Bel ons op 06 - 43 26 4042 of stuur een e-mail