Evia
  • Home
  • Nieuws
  • Wanneer mag een werkgever met werknemer praten over functionele mogelijkheden en beperkingen volgens de regels van de AP?

Wanneer mag een werkgever met werknemer praten over functionele mogelijkheden en beperkingen volgens de regels van de AP?

Geplaatst door op in Nieuws

In april 2016 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de beleidsregel ‘de zieke werknemer’.

De publicatie heeft voor onrust gezorgd en voor veel vragen bij werknemers en werkgevers. Vooral de uitspraak van de AP dat een werkgever niet mag vragen naar functionele arbeidsbeperkingen en arbeidsmogelijkheden roept veel discussie op. Kunnen werkgever en werknemer nog wel een gersprek voeren over reintegratie zonder tussenkomst van de werkgever?

Werkgevers mogen geen medische gegevens van ziekgemelde werknemers registreren. Dat betekent volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de werkgever (wg) de werknemer (wn) ook niet mag vragen naar diens functionele mogelijkheden en beperkingen. Wanneer de wn dat in vrijheid kan doen (of laten) mogen wg en wn wel praten over taken en functies die de wn nog wel kan verrichten. Zo kunnen wg en wn ook zonder tussenkomst van de bedrijfsarts in gesprek gaan over re-integratie, maar dat gesprek moet wel beperkt blijven tot concrete (deel) functies of (deel) taken.

Nadat de bedrijfsarts geadviseerd heeft over de functionele mogelijkheden en beperkingen van wn is er meer mogelijk. Dan kunnen wg en wn gerichter overleggen over de arbeidsmogelijkheden die resteren en daarbij wel de functionele mogelijkheden en beperkingen betrekken. Dit kan na een spreekuurcontact bij de bedrijfsarts of na (een bijstelling van) de probleemanalyse. De bedrijfsarts ziet er op toe dat in die rapportages geen medische gegevens terecht komen en dat er alleen voor het lopende ziektegeval relevante gegevens over de belastbaarheid vermeld worden (zie NVAB-leidraad Bedrijfsarts en Privacy). Het advies van de bedrijfsarts zorgt er voor dat wg en wn gezamenlijk tot een effectief plan van aanpak kunnen komen zonder dat er medische gegevens uitgewisseld worden.

Oorzaken van verzuim

Driekwart van de ziekmeldingen heeft een andere oorzaak dan ziekte. Onze bedrijfsartsen herkennen die en helpen werknemers snel weer aan het werk.

Zelfstandige bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Evia zijn zelfstandig én geregistreerd. U krijgt geen standaardprocedures maar maatwerk van capabele bedrijfsartsen.

Zieke werknemer duur

Een zieke werknemer kan een werkgever tot 350 euro per dag kosten. Een snelle reïntegratie is dus geen overbodige luxe. Wij kunnen daarbij helpen.

Vraag? Bel ons op 06 - 43 26 4042 of stuur een e-mail