Evia
  • Home
  • Nieuws
  • Werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van zzp’er?

Werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van zzp’er?

Geplaatst door op in Nieuws

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk, ook voor ZZP’ers die zij inhuren. Dit heeft de Hoge Raad vorig jaar bepaald in een uitspraak. Aanleiding was de blijvende invaliditeit van een ZZP'er die was ingehuurd voor een reparatieklus.

De man verrichtte gedurende enkele weken als onderaannemer onderhoud en reparatie aan een vezelverwerkingsmachine in België. Tijdens de uitoefening van zijn werk is de ZZP’er een ongeval overkomen met als gevolg dat zijn rechterbeen moest worden geamputeerd. Hierdoor heeft de ZZP’er ernstige inkomensderving ondervonden en stelde zijn opdrachtgever hiervoor aansprakelijk. Na 7 jaar procederen heeft de Hoge Raad hem in het gelijk gesteld ondanks eerdere afwijzingen van lagere rechtbanken.

Zorgplicht

Advocaat Stefan Sagel vertelt in de Volkskrant dat door de uitspraak van de Hoge Raad ZZP’ers gelijk gesteld worden met werknemers waar een zorgplicht voor geldt.

De waarheid ligt echter gnuanceerder. ZZP’ers zijn in principe zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Ondernemen is voor eigen rekening en risico en daar ligt de verantwoordelijkheid bij de zelfstandige en niet bij de opdrachtgever. Deze is in principe niet aansprakelijk, tenzij niet aan de veiligheidseisen wordt voldaan door de opdrachtgever. Op bouwplaatsen waar door zowel ZZP’ers als werknemers gewerkt wordt gelden algemene veiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften vallen onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. Iedereen dient zich hieraan te houden, ook zelfstandigen.

arbonormen en veiligheidsvoorschriften

Als ZZP’ers bewust de veiligheidsvoorschriften negeren en er gebeurt een ongeluk dan kan de opdrachtgever daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid. Ook voor werknemers geldt, dat zij zich moeten houden aan de arbonormen en veiligheidsvoorschriften. De werkgever is in principe aansprakelijk en betaalt de werknemer gedurende de eerste twee jaar door, tenzij de werknemer nalatig is en opzettelijk de veiligheidsnormen aan zijn laars lapt.

Onlangs heeft staatssecretaris De Krom besloten om de arbo- en veiligheidsregels die in de bouw gelden, ook van toepassing te verklaren op zzp-ers. Stichting ZZP Nederland is van mening, dat voor iedereen die op bouwplaatsen aan het werk is, dezelfde veiligheidsregels gehanteerd dienen te worden, zodat er op een veilige manier kan worden gewerkt.

Nalatigheid

In het geval van de ZZP’er die in de Volkskrant beschreven wordt heeft de Hoge Raad beslist dat er sprake was van nalatigheid door de opdrachtgever ten aanzien van veiligheidseisen. Als hierdoor een ongeluk ontstaat is de hoofdaannemer altijd aansprakelijk, ongeacht of het werknemers of zelfstandigen betreft.

Het blijft van belang dat de werkgever (opdrachtgever) kan aantonen aan zijn zorgplicht voldaan te hebben. In de risico-inventarisatie dienen de risico’s waaraan ( ingehuurd ) personeel bloot staat gespecificeerd te zijn. De zzp’er dient hierover voor aanvang van de werkzaamheden geinformeerd te worden. Bovendien moet ook aangetoond kunnen worden dat de betreffende werknemer geinformeerd is en dat die beschikt over eventueel noodzakelijke beschermingsmiddelen en daar ook gebruik van maakt.

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Voor de ZZP’er is het van belang zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ondanks dat de ZZP’er vrijwel altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten en aansprakelijkheid niet kan worden afgewenteld op de opdrachtgever, blijkt het merendeel van de ZZP’ers niet verzekerd voor inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over arbeidsrisico's en de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw onderneming of ingehuurde zelfstandigen? Neem dan contact met ons op. De bedrijfsartsen van Evia zijn u graag van dienst.

Oorzaken van verzuim

Driekwart van de ziekmeldingen heeft een andere oorzaak dan ziekte. Onze bedrijfsartsen herkennen die en helpen werknemers snel weer aan het werk.

Zelfstandige bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Evia zijn zelfstandig én geregistreerd. U krijgt geen standaardprocedures maar maatwerk van capabele bedrijfsartsen.

Zieke werknemer duur

Een zieke werknemer kan een werkgever tot 350 euro per dag kosten. Een snelle reïntegratie is dus geen overbodige luxe. Wij kunnen daarbij helpen.

Vraag? Bel ons op 06 - 43 26 4042 of stuur een e-mail